MEC 2019 LAGUNTZA PROGRAMA | PROGRAMA DE APOYO MEC 2019

Kategoria
DIRULAGUNTZA | SUBVENCIÓN
Fecha
2019-05-30 00:00 - 2019-07-01 00:00

2.050.000 euro bideratu ditu MEC-2019 programak saltokiak modernizatzen laguntzeko

Saltokiak Modernizatzen Laguntzeko Programaren (MEC) helburua da bultzada bat ematea euskal saltokiak eraberritzeko eta haien kudeaketa-baliabideak eta azpiegiturak hobetzeko. Ekitaldi honetan, bere aurrekontuak 2.050.000 euro bideratu ditu helburu hori lortzeko laguntza-lerro desberdinetarako.

Laguntza horiek itzultzeko ez diren subentziotzat hartuko dira eta inbertsio burutuak eta ordainduak finantzatzeko izango dira.

Ondoko kategoria hauek izango dira subentzionagarriak:

a) Lokala, altzariak eta ekipamenduak eraberritu eta modernizatzeko inbertsioak, merkataritza-jarduera eta dagozkion elementuak, barrukoak nahiz kanpokoak, garatzeko beharrezkoak. Aktiboetan egindako inbertsioak subentzionatu ahal izango dira, merkataritza-jarduerari elementu berritzaile bat, balio erantsia edo nortasun berezi bat emango diotenak, Merkataritzaren Gida Planarekin bat etorriz.

b) Balantza elektronikoak, ekipo informatikoak, beren aplikazioak eta osagarriak, baldin eta merkaturatzeko prozesuan sartzen badira edo enpresa-kudeaketarako badira. Ekipo informatikoetako inbertsioa mugatu egingo da, eta saltoki bakoitzeko ekipo informatiko osatu bat subentzionatuko da gehienez. Inoiz ere ez dira subentzioaren xede izango telefono mugikorrak ez eta web-orrien sorkuntza, garapena eta/edo ezarpena ere. Subentzionagarritzat hartuko da saltokiaren web-orria dispositibo mugikorretara egokitzea.

Inbertsioak eskaera egiteko garaian egin eta barneratu behar dira enpresaren aktiboan. Beraz, eskaerarekin batera aurkeztu behar dira ordainagiriak.

Interesatuek hilabete bateko epea dute eskaerak aurkezteko, buletinean argitaratu ondorengo egunetik hasita. Eskaerak modu telematikoan egingo dira Euskadi.eus webgunean.

Eskabideak aurkezteko epea 2019ko maiatzaren 30ean hasiko da eta 2019ko uztailaren 1ean amaituko da.  2018ko uztailaren 3tik 2019ko uztailaren 1era arte egindako inbertsioak hartuko dira kontutan.

 

INFORMAZIO GEHIAGO

HEMEN ikus dezakezue programa arautzen duen agindua.


 

El programa MEC-2019 destina 2.050.000 euros para ayudas a la modernización de los establecimientos comerciales

El Programa de Apoyo a la Modernización de Establecimientos Comerciales, MEC, busca impulsar la innovación, la mejora de los instrumentos de gestión y las infraestructuras de los comercios vascos. Este ejercicio su presupuesto destina 2.050.000 euros a diversas líneas de ayuda para lograr estos objetivos.

Las ayudas tendrán la consideración de subvenciones no reintegrables e irán dirigidas a financiar las inversiones ejecutadas y abonadas.

Serán subvencionables las siguientes categorías:

a) Las inversiones dirigidas a la reforma y modernización del local, el mobiliario y los equipamientos necesarios para el desarrollo de la actividad comercial y sus elementos, tanto internos, como externos. Se podrán subvencionar aquellas inversiones en activos que aporten a la actividad comercial un elemento innovador, valor añadido o carácter singular alineado con el Plan Director de Comercio.

b) Balanzas electrónicas, equipos informáticos, aplicaciones y complementos de los mismos, siempre y cuando estén integrados en los procesos de comercialización o destinados a la gestión empresarial. Se limitará la inversión en equipos informáticos subvencionándose como máximo un equipo informático completo por establecimiento comercial. No serán objeto de subvención en ningún caso los teléfonos móviles ni tampoco la creación, desarrollo y/o implantación de páginas web. Sí se considerará subvencionable la adaptación de la página web del establecimiento comercial a dispositivos móviles.

Las inversiones han de ser realizadas e incorporadas al activo de las empresas en el momento de la solicitud, de modo que con la solicitud han de presentar las facturas justificativas.

Las personas interesadas, pueden presentar sus solicitudes en un plazo de un mes tras su publicación en boletín. Las mismas se realizarán de forma telemática en Euskadi.eus.

MÁS INFORMACIÓN

AQUÍ podéis ver la orden que regula el programa.

 
 

Data guztiak

 • De 2019-05-30 00:00 a 2019-07-01 00:00

Powered by iCagenda

Administrazioa

 • Andre Mari kalea 21
  20240 Ordizia, Gipuzkoa
 • 671 690 980
 • dendartean@dendartean.eus

MERKATARITZA BULEGO TEKNIKOA

 • Enparan Kalea 1
  20730 Azpeitia, Gipuzkoa
 • 943 025 673 | 688 823 944
 • otcdendartean@dendartean.eus